Statistikunderlag

Statistiken i rapporten är producerad av offentliga myndigheter i Sverige och är till stor del tillgänglig via öppna databaser. En del av statistiken är inte publik utan beställd från den Statistiska centralbyrån alternativt inhämtad från databaser Region Halland har tillgång till. Statistiken har sedan bearbetats av en konsult på uppdrag av Region Halland.

 

För frågor om statistiken kontakta: regionen@regionhalland.se.