Från vaggan till graven

Från att en människa föds i Halland, genom livet och fram till de sista åren, är Halland alltså en bra plats att leva på. Utifrån vad vi kan se är förhållandena överlag bättre än i riket även för utsatta grupper.

 

Samtidigt är skillnaderna inom Halland påtagliga: både utifrån kommun och utifrån bakgrund och grupptillhörighet. Den som föds som pojke i Kungsbacka till föräldrar födda i Sverige med gymnasie- eller högskoleutbildning och som visar sig vara en heterosexuell cisperson utan funktionsnedsättningar, den person föds till en mycket bättre framtid än den som tillhör en mer utsatt grupp. Genom hela livscykeln ser vi hur kvinnor missgynnas, hur HBT-personer har sämre livsvillkor, hur utrikes födda/eller personer med utrikes bakgrund har svårare att få en plats i samhället och hur funktionshinder sätts upp överallt i vardagen. Samma strukturer som präglar Sverige som helhet avspeglas också i Halland. Halland kanske är den bästa livsplatsen. Men inte en lika bra livsplats för alla.